Geometria Wykreślna

Kierunek Budownictwo S1

 • SEMESTR I

  1. Wiadomości wstępne. Podstawowe elementy geometryczne i ich oznaczenia. Metody rzutowania; rzut środkowy, równoległy, równoległy prostokątny. Rzuty Monge'a: odwzorowanie punktów.
  2. Odwzorowanie prostej. Położenie prostej względem rzutni. Rodzaje prostej. Wyznaczanie śladów prostej.
  3. Para prostych: wzajemne położenie pary prostych.
  4. Para prostych: wzajemne położenie pary prostych. c.d.
  5. Płaszczyzna zadana śladowo i bezśladowo. Położenie płaszczyzny względem rzutni. Wzajemne położenie elementów: przynależność (punkt-prosta, prosta-płaszczyzna); równoległość (prosta-płaszczyzna, dwie płaszczyzny); Wyznaczanie elementów wspólnych (krawędzie, punkty przebicia).
  6. Wzajemne położenie elementów: równoległość (prosta-płaszczyzna, dwie płaszczyzny); elementy wspólne (krawędzie, punkty przebicia).
  7. Prostopadłość
  8. Obroty, kłady.
  9. c.d. Obroty, kłady. Prawdziwe wielkości odcinków, figur i kątów.
  10. Transformacja układu odniesienia.
  11. Transformacja układu odniesienia c.d.
  12. Rzuty wielościanu
  13. Przekroje
  14. Przekroje c.d.
  15. Krzywe stożkowe. Powierzchnie.


  SEMESTR II

  1. Punkty przebicia wielościanu prostą. >>
  2. Powierzchnie i punkty na powierzchni. >>
  3. Rozwinięcia wielościanów. >>
  4. Przenikanie wielościanów. >>
  5. Przenikanie c.d. >>
  6. Przekroje powierzchni. >>
  7. Przekroje powierzchni c.d. >>
  8. Rozwiązania dachów. >>
  9. Aksonometria. >>
  10. Rzuty cechowane: odwzorowanie prostej, punktu. Nachylenie prostej. >>
  11. Wzajemne położenie pary prostych. Płaszczyzna. Wyznaczanie planu warstwicowego płaszczyzny. Nachylenie płaszczyzny. >>
  12. Wzajemne położenie płaszczyzn. Wyznaczanie krawędzi. Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny. Wyznaczanie punktów przebicia. Prostopadłość prostej i płaszczyzny. Prostopadłość płaszczyzn. >>
  13. Obroty i kłady. Prawdziwe wielkości. >>
  14. Rzut wielościanu w rzutach cechowanych. >>
  15. Zagadnienia topograficzne. Powierzchnie, przekroje, profile terenu, linie spadu, linie stokowe w terenie. >>
 • Semestr 1
  1. Rzuty Monge'a punktów w I do IV ćwiartki. Pobierz
  2. Prosta i ślady prostej. Pobierz
  3. Prosta i ślady prostej c.d. Pobierz
  4. Para prostych. Proste równoległe, przecinające się, skośne. Pobierz
  5. Para prostych. Proste prostopadłe. Pobierz
  6. Spawdzian 1 Pobierz
  7. Przynależność. Drugi rzut figury na płaszczyźnie. Pobierz
  8. Równoległość. Elementy wspólne w rzutach Monge'a. Pobierz
  9. Prostopadłość prostej i płaszczyzny. Wyznaczanie rzutów odcinków stanowiących odległości pomiędzy elementami. Prostopadłość płaszczyzn. Pobierz
  10. Spawdzian 2 Pobierz
  11. Obroty w rzutach Monge'a Pobierz
  12. Kłady w rzutach Monge'a Pobierz
  13. Metoda transformacji układu odniesienia. Pobierz
  14. Rzuty wielościanów + Spawdzian 3 Pobierz
  15. Przekroje wielościanów metodą bezpośrednią Pobierz
  Zaliczenie sem 1

  Semestr 2
  1. Przekroje wielościanów met. Transformacji układu odniesienia Pobierz
  2. Punkty przebicia prostą i rozwinięcia wielościanów. Pobierz
  3. Spawdzian 1 (Przekroje i rozwinięcia wielościanów). Pobierz
  4. Przenikanie wielościanów. Pobierz
  5. Przenikanie wielościanów. Pobierz
  6. Aksonometria Pobierz
  7. Spawdzian 2 (Przenikanie wielościanów). Pobierz
  8. Rozwiązywanie dachów. Pobierz
  9. Rozwiązywanie dachów z sąsiadem. Pobierz
  10. Spawdzian 3. (Rozwiązywanie dachów). Pobierz
  11. Prosta i płaszczyzna w rzutach cechowanych. Równoległość prostych i płaszczyzn. Pobierz
  12. Prostopadłość prostych i płaszczyzn w rzutach cechowanych. Elementy wspólne. Pobierz
  13. Krzywe stożkowe. Powierzchnie prostokreślne. Pobierz
  14. ---------------------. Pobierz
  15. Zaliczenie sem 2. Pobierz